top of page

בית הספר המסורתי

בית הספר "המסורתי" מתייחד בתחומים שונים:

 

תגבור לימודי יהדות (תל"י) – בביה"ס דגש על העמקת הזהות היהודית ישראלית וחיזוק הזיקה שבין התלמיד לארץ ולמדינה.

יחס אישי – ביה"ס מטפח קשר אישי בין הצוות החינוכי לבין התלמיד, ומנהיג פעילויות חברתיות כיתתיות, שכבתיות וחטיבתיות המחזקות תחושת שייכות. 

  

תיכון עיוני – ביה"ס שואף לפתח לומדים עצמאיים בעלי חשיבה עצמאית ויצירתית, היודעים ללמוד בכלים חדשים וישנים כאחד. ביה"ס שואף לבוגרים עם הישגים לימודיים גבוהים. הפורומים הכיתתיים בביה"ס "המסורתי", יקדמו דיונים, יהוו פלטפורמה להעלאת דעות, מחשבות, תחושות ובירור סוגיות חברתיות, חינוכיות ולימודיות כאחת.

חינוך ערכי –בית הספר מחנך את תלמידיו להיות אזרחים מעורבים, המרגישים בני בית בתרבות היהודית ובארון הספרים היהודי, ובעלי סקרנות, עניין וידע בתחומים כלליים של הומניסטיקה ומדעים. בביה"ס פעילויות חברתיות ותרבותיות הקשורות, בן השאר, להיכרות עם החברה הישראלית ולפיתוח אחריות כלפיה.

WhatsApp Image 2023-12-10 at 15.59_edite

דבר המנהלת

ביה"ס 'המסורתי' מחנך להכרות עומק עם העולם היהודי,  ומעודד פיתוח של תחושת שייכות למסורת ולתרבות היהודית. ביצירת עולם בו אנשים המחזיקים באמונות שונות מרגישים אחריות הדדית זה כלפי זה, מתקשרים בשפה משותפת, ובעלי עולם תרבותי בו חלקים רבים הם משותפים.

בימים אלו, בהם ישנה תחושה שקבוצות שונות בחברה הישראלית הולכות ומתרחקות האחת מהשניה – חשוב לחזק את המשותף בינינו. מה שמאחד אותנו בין השאר הוא העבר המשותף שלנו, הטקסטים המשותפים שלנו, היצירות המשותפות שלנו. כשמגיעים שני חיילים לאותה יחידה בצבא אני רוצה שיוכלו לצחוק מבדיחות משותפות, שיוכלו לדבר על ספרים שקראו, שיוכלו להשלים מניין- למי שזה חשוב, שיוכלו להנות ביחד מקריאה בתנ"ך, ויוכלו לראות ביחד סרט או הצגה ולהבין אותה. אני רוצה שיהיה להם על מה לדבר ושלא יפחדו לדבר...

WhatsApp Image 2023-12-10 at 16.21.41.jpeg

חזון בית הספר

אנו שואפים לראות בכל תלמיד את המיוחד בו, להבחין בצרכיו ולסייע.

אנו שואפים להעניק, בצד הדרישות הגבוהות, תחושת שייכות ומעטפת של תמיכה.

אנו שואפים שהצוות והתלמידים כאחד יהיו בהתקדמות מתמדת.

אנו שואפים שבוגרנו ירכשו מספיק כלים מעשיים וערכיים וישלבו בין מימוש עצמי מקסימאלי לבין הרצון לתרום לחברה ולמדינה.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page