top of page

מחשב מסלול מחדש

הקמת מרחב למידה המעוצב כרחוב ירושלמי בו לומדים ומטמיעים מיומנויות כישורי חיים. המיומנויות יילמדו במסגרת שיעורי תרבות יהודית-ישראלית, לשון, ממ״מ, תוך שימוש בטכניקות של למידה מבוססת פרויקטים.
שנת הלימודים תחולק לחמישה חלקים, כשבכל חלק התלמידים יעסקו ברכישה ותרגול של אחת מהמיומנויות הבאות:
       -ניהול עצמי
       -תקשורת בין אישית
       -מודעות עצמית ורפלקציה
       -פתרון בעיות
       -חשיבה יצירתית
כדי ליישם כל מיומנות- יקבלו התלמידים פרויקטים שונים שמתקשרים לתוכנית הלימודים. ככה אנחנו משיגים שתי ציפורים במכה אחת: גם למידת החומר הנדרש וגם רכישת כישורי חיים.

bottom of page