top of page
WhatsApp Image 2023-12-10 at 16.21.41 (11).jpeg

שכבות בית הספר המסורתי

ביה"ס 'המסורתי' מחנך להכרות עומק עם העולם היהודי, ומעודד פיתוח של תחושת שייכות למסורת ולתרבות היהודית. ביה"ס עוסק בחינוך ללא קשר לאמונות דתיות או למצוות, אלא ביצירת עולם בו אנשים המחזיקים באמונות שונות מרגישים אחריות הדדית זה כלפי זה, מתקשרים בשפה משותפת, ובעלי עולם תרבותי בו חלקים רבים.
ביה"ס 'המסורתי' מציע תכניות לימוד מקיפות החל מכיתה ז׳ ועד כיתה יב'.

WhatsApp Image 2023-12-10 at 16.21.41 (9).jpeg

ביה"ס 'המסורתי' מציע תכניות לימוד מקוונות לכל הגילאים. חשוב לנו לאפשר לכל אחד ואחת לקבל לימודי ביה"ס בכל מקום ובכל זמן באמצעות האינטרנט, תוך שמירה על הסטנדרטים הגבוהים שלנו.

חטיבת ביניים

WhatsApp Image 2023-12-10 at 16.34.45 (6).jpeg

ביה"ס 'המסורתי' מציע תכניות לימוד מקיפות לגילאי הגן וכיתה א'. תכניות אלו מכילות לימודי עברית, מתמטיקה וחוגי פעילות רבים נוספים בהתאם לגיל הילדים ולתכנית הלימודים.

בית ספר תיכון

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page