top of page

דבר המנהלת

WhatsApp Image 2019-11-04 at 23.59_edite

ביה"ס 'המסורתי' מחנך להכרות עומק עם העולם היהודי,  ומעודד פיתוח של תחושת שייכות למסורת ולתרבות היהודית. אין אנו עוסקים בחינוך לאמונה באלוהים, או בחינוך לקיום מצוות, אלא ביצירת עולם בו אנשים המחזיקים באמונות שונות מרגישים אחריות הדדית זה כלפי זה, מתקשרים בשפה משותפת, ובעלי עולם תרבותי בו חלקים רבים הם משותפים.

בית הספר שואף ליצירת עגלה מלאה ושופעת הן בנכסי תרבות כלליים והן באוצרות התרבות היהודית.

 

בימים אלו, בהם ישנה תחושה שקבוצות שונות בחברה הישראלית הולכות ומתרחקות האחת מהשניה – חשוב לחזק את המשותף בינינו. מה שמאחד אותנו בין השאר הוא העבר המשותף שלנו, הטקסטים המשותפים שלנו, היצירות המשותפות שלנו. כשמגיעים שני חיילים לאותה יחידה בצבא אני רוצה שיוכלו לצחוק מבדיחות משותפות, שיוכלו לדבר על ספרים שקראו, שיוכלו להשלים מניין- למי שזה חשוב, שיוכלו להנות ביחד מקריאה בתנ"ך, ויוכלו לראות ביחד סרט או הצגה ולהבין אותה. אני רוצה שיהיה להם על מה לדבר ושלא יפחדו לדבר...

ארון הספרים היהודי, הרצון להשפיע על החברה, ההכרות עם ההיסטוריה של העם שלנו, ההכרות עם הארץ, הנכונות לתרום לחברה בה חיים, והאמונה העזה שיש לנו הרבה מן המשותף, ואם אין- ראוי שננסה ליצור אותו- הם המרכיבים את הזהות המסורתית  של ביה"ס היום.

 

צוות התיכון המסורתי, צוות מגוון באופן יוצא דופן, מהווה דוגמא נהדרת ליכולת של חיבור בין עדות, בין אנשים, בין זרמים שונים ביהדות, ובעיקר- יצירת שפה משותפת שיש לה מטענים תרבותיים, ותחושות שייכות.

 

אנו שואפים לראות בכל תלמיד את המיוחד בו, להבחין בצרכיו ולסייע.

אנו שואפים להעניק, בצד הדרישות הגבוהות, תחושת שייכות ומעטפת של תמיכה.

אנו שואפים שהצוות והתלמידים כאחד יהיו בהתקדמות מתמדת.

אנו שואפים שבוגרנו ירכשו מספיק כלים מעשיים וערכיים וישלבו בין מימוש עצמי מקסימאלי לבין הרצון לתרום לחברה ולמדינה.

מנהלת בית הספר

  יעל היימן

מנהלת בית הספר, יעל היימן

 

bottom of page