top of page

אולפן

(בית הספר) ״המסורתי״ הוא הבית ספר  היחידי מבין בתי הספר הממלכתיים בירושלים הקולט עולים חדשים. 
כיום לומדים בו תלמידים ממקומות שונים ברחבי העולם כמו: הולנד, ונצואלה, ספרד, קולומביה, רוסיה, בולגריה, ודרום קוריאה.

האולפן מלמד מורים ומורות מצוות בית הספר וחיילות. 


בנוסף לשעות אולפן זוכים התלמידים לשעות לימוד באומנות ולשעה נוספת בגינת ביה״ס. 
בתום יום הלימודים, ישנו מרכז לימודי הפועל שלוש פעמים בשבוע ומתגבר את תלמידי האולפן במקצועות מתמטיקה ואנגלית.
 תלמידי האולפן מסיירים מעת לעת בעיר כחלק מההכרות עם ירושלים וסביבתה על שלל אתריה, נופה המיוחד, והאכלוסיה המגוונת של העיר.

bottom of page