top of page

תנ״ך

יחידה אחת עוסקת בנושא  "מנהיגות במבחן". ביחידה זו נחקור מנהיגים לאורך התנ"ך, נראה מי הוא המנהיג האידיאלי (יש כזה בכלל?), נראה מה התכונות האופיניות למנהיג ומהם המכשולים בפניהם עומדים. בנוסף ננסה למצוא קווים מקבילים למנהיגים של ימינו. מבין המנהיגים שנלמד עליהם: אהוד בן גרא, גדעון, שמשון, יפתח, דוד, שאול ושלמה.

 

יחידה שנייה שמה "הולך נגד הרוח". ביחידה זו מתוודעים למספר סיפורים ודמויות מקראיות, שהמכנה המשותף שלהם הוא יציאה כנגד המקובל בתקופתם: נשים שאינן מקבלות את גורלן ופועלות בדרכים שונות לשנותו, נביאים המשמיעים דברים שקהל מאזיניהם אינו מעוניין לשמוע, וכדומה.
 

יחידה שלישית שמה "נכסי צאן ברזל" . ביחידה זו נכיר פרקים חשובים בתנ"ך ונוסף לכך נכיר את רצף פרשות התורה. התלמיד יהיה ער לרצף פרשיות התורה במעבר מתורה לנביאים. יחידה זו תילמד בדרך הבנת הפשט, בליווי של 5-3 מאמרים/הרצאות שירחיבו נושאים מסוימים.

bottom of page