top of page

ערבית

תלמיד שבחר במגמת ערבית ממשיך להעמיק בלימודי הערבית בכל כיתות התיכון: י-י"ב.

בכיתות י-יב של החטיבה העליונה לומדים את יסודות הערבית של אמצעי התקשורת - העיתונות וערוצי הטלויזיה והאינטרנט, מתוך מגמה להגיע ליכולת הבנה והתמצאות בשפה זו ובאמצעי תקשורת אלה.

הלימוד מכוון לעמידה בבחינות הבגרות ברמה של 5 יחידות לימוד. במקביל מעשירים התלמידים את ידיעותיהם בהיסטוריה ובתרבות הערבית, וכן מן הספרות הערבית המודרנית, ומקבלים כלים לקריאת טקסטים בערבית מכל התקופות.

במהלך לימודי הערבית יוצאים תלמידי המגמה לשבוע גדנ"ע ערבית.

​מודיעין באופק

בסמינר "מודיעין באופק" לתלמידי מגמת ערבית צוינו לשבח לירז אלחדף וחן מזרחי. במכתב ההערכה מטעם החיל צוינו הבנות לשבח "הן הפגינו ידע ומעורבות לאורך כל הסמינר". כך נכתב

פעילות מטעם נציגת חיל המודיעין

נציגת חיל המודיעין הגיעה השבוע לבית הספר והעבירה פעילויות שונות לתלמידי ערבית בשכבות ט, י', יא. הפעילות הייתה חייתית ומעניינית.

ביקור באתר ההנצחה של חיל המודיעין

אתמול סיירו תלמידי מגמת ערבית באתר ההנצחה של חללי קהיליית המודיעין בגלילות. במהלך הסיור קיבלו התלמידים סקירות אודות דמויות מוכרות שנפלו במהלך שירותם. התלמידים ביקרו גם במוזיאון הטרור שם הם נחשפו לפעילויות  נוספות המופנות נגד מדינת ישראל. 

bottom of page