top of page

תאטרון

מגמת תאטרון מורכבת משני חלקים: חלק עיוני (3 יחידות לימוד) וחלק מעשי ( 2 יחידות לימוד).

 

במסגרת החלק העיוני לומדים התלמידים מחזות, צופים בהצגות (5 הצגות לפחות כל שנה), מנתחים הצגות, ומכירים זרמים שונים בתאטרון.

 

במסגרת החלק המעשי מתנסים התלמידים בתרגילי תאטרון:

  • בכיתה י"א מעלים מונולוג או דיאלוג בפני בוחן חיצוני. (1 יחידת לימוד).

  • בכיתה י"ב המגמה מחולקת לקבוצות הפקה, בכל קבוצה מתמנה במאי, והקבוצה מעלה הצגה (1 יחידת לימוד).

 

 

המגמה ב"מסורתי" נהנית מאולם תאטרון מקצועי, הכולל אמצעי תאורה והגברה, חדר הלבשה, וסיוע מקצועי. אין ספק שהאולם המקסים משדרג את האפשרות של השחקנים להפיק את המירב.

 

מעבר לכך, לרשות המגמה מבחר פרטי תפאורה, ארון של תלבושות, ואביזרים.

 

תלמידי המגמה מקדישים ימים ולילות לחזרות, וההתלהבות והמרץ המושקעים בהפקות עצומים. המגמה מיועדת לתלמידים המוכשרים בתחום התיאטרון, המסוגלים להתמסר לעניין.

bottom of page