top of page

ארץ ישראל

לימודי ארץ ישראל הוא מקצוע ייחודי במערכת החינוך ובבית הספר התיכון המסורתי בהיותו מקצוע רב-תחומי.

 

במסגרת לימודי המקצוע התלמידים עוסקים בהיבטים שונים בתולדות הארץ, אתריה השונים, אוכלוסייתה ונופיה המגוונים בעזרת תחומי ידע רבים כמו: היסטוריה, ארכיאולוגיה, מקרא, יהדות, מדעים, אומנות ועוד.

 

חלק מרכזי בלימוד המקצוע תופסים לימודי ירושלים בהם נחשפים התלמידים לתולדות העיר מראשיתה עוד לפני ימי דוד ועד לימינו אלו. בנוסף עוסקים התלמידים בלימוד אזורים שונים בארץ (צפון הארץ, מישור החוף וההר המרכזי), בלימוד ארכיאולוגיה ובכתיבת עבודות חקר בנושא.

 

חלק ניכר מלימוד המקצוע מתבצע בשטח עצמו ולא בכיתות הלימוד. המקצוע מומלץ לתלמידים שמעוניינים להרחיב את אופקיהם לתחומים רבים ולהעמיק את שורשיהם בארץ.

בכיתות י' לומדים כל התלמידים את תולדות ירושלים עד הכיבוש הצלבני ותלמידי כיתת המב"ר לומדים גם על ההר המרכזי.

 

בכיתה יא המקצוע הוא בחירה (תלמידי כיתת המב"ר לומדים מקצוע זה כמקצוע המורחב). במגמה ובכיתת המב"ר לומדים את תולדות ירושלים מהכיבוש הצלבני ועד היום ותלמידי המגמה לומדים גם על צפון הארץ.

 

בכיתה יב תלמידי המגמה לומדים על מישור החוף ותלמידי כיתת המב"ר על הארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופה הרומית-ביזנטית, וכולם מגישים את עבודת החקר שעשו.

bottom of page