top of page

מעוף

תוכנית תמוז הינה תוכנית מנהיגות והעשרה לתלמידי תיכון מצטיינים ובעלי מוטיבציה לימודית גבוהה, בה הם לוקחים חלק בהרצאות וסמינרים המיועדים להעמיק את הידע שלהם בתחומים מגוונים. קבוצת תמוז בכל שכבה לומדת מקצוע אחד בנפרד משאר הכיתה, בו הלימוד נעשה בצורה מאתגרת ומעמיקה יותר.

bottom of page