top of page

ללמוד מחדש

התכנית ללמוד מחדש נותנת מענה לתלמידים לקויי למידה שצברו פערים לימודיים, באמצעות רכישת אסטרטגיות למידה המאפשרות להם להתמודד עם תחומי הידע השונים. 
הלמידה מתבצעת באמצעים מגוונים ובקבוצות קטנות ומאפשרת יחס אישי לכל תלמיד.

bottom of page