top of page

צרפית

תלמידי המגמה לומדים כתיבה ודקדוק. בנוסף, באמצעות למידה של שירים וסיפורים הם מעשירים את הידע שלהם בתרבות הצרפתית.
בכיתה יא׳ התלמידים ניגשים לבגרות בעל פה המבוססת על שלוש יצירות ספרותיות.

bottom of page