top of page

רדיו המסורתי

רדיו "קול המסורתי" פועל כבר 5 שנים בבית הספר והשנה מופעל שלושה ימים בשבוע על ידי תלמידי ביהס רינת וילדרמן, גילי אמויאל, רון יונה ואביעד בן ישי אשר מגיעים בהתנדבות מתוך רצון, הנאה, עניין והתלהבות ומובלים על ידי יעל אפשטיין בתמיכה, הכוונה מקצועית ובשמחה.


הרדיו מהווה פלטפורמה יחודית להבעת מגוון תכנים , נושאים וקולם של תלמידי ביהס תוך שהוא יוצר אוירה כיפית ונעימה במסדרונות ביהס במהלך ההפסקות לכל תלמידי ומורי ביהס
. ״קול המסורתי״ מאפשר לתלמידים חשיפה לסגנונות מוסיקה שונים. ברדיו יש פינות שונות ומגוונות המאפשרות לתמידים להביע את עצמם, ולקחת חלק פעיל ובכך מעצים את תחושת השייכות שלהם לבית הספר.
במהלך השידורים מפעילי הרדיו מתפקדים כשדרנים, כטכנאים והם אלה אשר בונים את מהלך התוכנית - מבחירת נושא ותוכן השידור ועד בחירת השירים.


באמצעות הרדיו השדרנים והטכנאים רוכשים ידע ונסיון מקצועי,  והם אלו שיוצרים את האווירה בבית הספר. 
השדרנים בונים ומתאימים את תכני השידור ובחירת השירים בהתאם לאירועי לוח השנה הבית ספרי ובכך יוצרים ומאפשרים חיבור נוסף דרך נקודת מבטם לארוע המצוין לכלל באי ביהס.

bottom of page