top of page

תקנון בית ספר

זכויות התלמיד בחט"ב וחובותיו

 

זכויות התלמיד

 

 1. התלמיד יזכה לאוזן קשבת ולעזרה בכל פנייה שלו למורים או לבעלי תפקידים.

 2. זכותו של כל תלמיד לחוש בטוח בבית הספר. לא תופעל נגד תלמיד אלימות פיזית או מילולית מצדם של כל הגורמים בביה"ס: תלמידים, מורים, ועובדי מנהלה.

 3. לכל תלמיד זכות לפרטיות על גופו.

 4. זכותו של כל תלמיד לקבל יחס של כבוד מצד התלמידים, המורים, עובדי ביה"ס וההנהלה.

 5. זכותו של כל תלמיד להפנות תלונה בצורה מכובדת בכל תחום הקשור לחיי ביה"ס במהלך שיחה שתקבע מראש עם המחנך, המורה המקצועי או חבר הנהלה.

 6. כל כיתה זכאית לבחור נציגות שתייצג אותה במועצת שכבה ובמועצה הבית ספרית.

 7. זכותו של כל תלמיד שהואשם בהפרת משמעת להשמיע את טיעוניו בפני הגורם שדן בעניינו, ולזכות לבירור ענייני והוגן של המקרה.

 8. התלמיד זכאי ליחס שווה, הוגן ואובייקטיבי מצד כל הגורמים בבית הספר.

 9. זכותו של כל תלמיד ללמוד ללא כל הפרעה מצד חבריו לכיתה ולבית הספר.

 

 

 

חובות התלמיד

 

1. עמידה בזמנים

עם השמע הצלצול או בשעה בה אמור השיעור להתחיל על התלמיד לשבת במקומו ולהתכונן לשיעור. (להוציא ציוד וכו..).

תלמיד מאחר הינו מי שלא ישב במקומו בשעה היעודה.

   תלמיד שיאחר בין 3-5 פעמים במחצית  במקצוע אחד ירד לו חצי ציון בהתנהגות, אם ימשיך ויאחר

   מעל  6 איחורים במחצית ירד לו ציון שלם בהתנהגות.

  

2. נוכחות

על כל תלמיד להקפיד על נוכחות בכל השיעורים. כל היעדרות מחייבת אישור רפואי או אישור הורים אותו יש להמיר במזכירות עד שבוע מתאריך ההיעדרות ולהציגו למוריו. המרת האישור תעשה בהפסקות הגדולות בלבד.

תלמיד שיעדר מסיבה כלשהי מפעילות חינוכית-חברתית יחוייב בהשלמתה.

היעדרות ללא אישור מתאים, תטופל. 3-5 היעדרויות ללא הצדקה במחצית יגררו הורדה של חצי ציון במקצוע. 6 היעדרויות ומעלה יגררו הורדה של ציון במקצוע.

 

3. תורנויות

על תורני הכתה להישאר בהפסקות בכתתם, לנקותה, לשמור על חפצי חבריהם ועל רכוש ביה"ס.

בתום יום הלימודים ינקו התורנים את הכתה, יטאטאו אותה ויחתימו את כרטיס התורנות.

באחד מימות השבוע ינקו התורנים את שולחנות הכתה, וביום א' יביאו לרכזת השכבה אישור על סיום תורנותם.

עם זאת אחראים כל תלמידי הכיתה לנקיון הכיתה. כמו כן אחראים תלמידי הכיתה להרים את הכיסאות בסוף יום הלימודים, בחדר הכיתה בו הם לומדים.

תורני הכיתה אחראים לשמירה על שלמות הציוד בכיתה– שולחנות וכסאות, קישוטי ואביזרי הכיתה.

 

4. אחריות לציוד:

בתחילת שנת הלימודים בכל כיתות הלימוד מס' כסאות ושולחנות המתאימים למס' התלמידים. אין להעביר/להשאיל ציוד זה. במקרה של חוסר בשולחן או בכיסא יש לפנות לאחזקה.

 

5. הכנת שעורי בית והבאת ציוד

על כל תלמיד להקפיד על הכנה סדירה של שעורי הבית ועל הגשת המטלות השונות בזמן שנקבע ע"י המורה.

על התלמיד להוציא את הציוד הנדרש מן הלוקר בבוקרו של היום. אי הבאת ציוד עלולה לגרום להרחקה מן השיעור ולהורדת ציון. ציוד כולל "טישו" למקרה הצורך.

 

6. בחינות

על התלמיד לשמור היטב על לוח הבחינות המחולק בתחילת כל מחצית ולהתארגן כהלכה לקראת הבחינות השונות. לא יתקיימו יותר משלושה מבחנים בשבוע. על המורה להחזיר את הבחינות והבחנים לא יאוחר מ-14 יום ממועד הבחינה.

אין לשנות את מועדי הבחינות ללא תיאום מראש עם מחנך/ת הכתה ועם רכזת השכבה.

אין להעדר ממבחן. היעדרות ממבחן מחייבת אישור מרופא בלבד! תלמיד שנעדר ממבחן מכל סיבה שהיא יפנה אל המורה ויבדוק עמו אפשרות להבחן במועד אחר. קיום הבחינה יהיה תלוי בשיקול דעתו של המורה בלבד!

 

 

7. התנהגות הולמת

חובה על כל תלמיד להתייחס בכבוד כלפי המורים, עובדי ביה"ס, צוות הנהלה והתלמידים האחרים.

על התלמיד להקפיד על התנהגות נאותה במהלך השיעורים, בפעילויות החינוכיות השונות, בהפסקות ובהסעות.

 

א.    אלימות:

תלמיד שהיה מעורב באלימות או במשחק מסוכן מכל סוג שהוא יושעה מהלימודים.

תלמיד שהביא נשק לביה"ס או נמצא ברשותו נשק כלשהו ייענש.

 

ב.     יש להישמע להוראות המורים ובעלי התפקידים השונים בשיעורים השוטפים, בשעות מילוי מקום, בהפסקות ובפעילויות השונות. על תלמיד           

          שנשאל ע"י אחד מצוות המורים לשמו ולכיתתו להשיב בנימוס לשאלות שנישאל.  תלמיד שיגיב בחוצפה לפנייתו של מורה עלול להיות מושעה.

 

ג.     על התלמידים לאפשר מעבר חופשי במסדרונות ביה"ס ובגרמי המדרגות במהלך ההפסקות.

 

ד.     אין לצאת במהלך השיעור לשירותים, לשתייה, לקינוח אף וכו' ההפסקות נועדו למטרות אלו.

ה.     אין לשהות או להסתובב במסדרונות ובחללים אחרים של ביה"ס במהלך השעורים ואין לדבר בקול רם ואין להשמיע מוסיקה.

ו.     אין לפתוח דלתות כתות בזמן שעור.

ז.     אין לרוץ ולהשתולל בתחום המבנה.

ח.     אין לשחק במשחקי כדור בתחומי המבנה של ביה"ס.

ט.     אין לאכול או ללעוס מסטיק במהלך השיעורים. (שתיה מים מבקבוק מותרת).

י.     עישון או שתית אלכוהול אסורים בכל פעילות בית ספרית וברחבי ביה"ס.

 

יא.   הכניסה לחדר מורים אסורה לתלמידים בכל עת!

 

יב. אין להשתמש במכונות הצילום שבחדר האחזקה. לרשות התלמידים עומדת מכונת הצילום  שבספרית ביה"ס.

 

יג.   שמירה על רכוש ביה"ס-

על התלמיד לשמור על רכוש ביה"ס.

תלמיד או כיתה שיזלזלו ברכוש ביה"ס או יפגעו בו יענשו, וייקנסו במקרה הצורך.

הקנס יורד בהוראת הקבע.

 

יד.  יציאה משטח ביה"ס

על התלמידים חל איסור מוחלט לצאת משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים.

 

טו.  תלבושת אחידה

הכניסה לבית הספר היא בתלבושת בלבד.

על תלמיד ביה"ס להקפיד על הופעה בתלבושת במשך כל יום הלימודים כל עוד הוא נמצא בין כותלי ביה"ס, ובימי הפעילות.

תלבושת בית ספר הינה חולצת T או קפוצו'ן שלא עברו שינויים – נגזרו וכו' בכל צבע חלק שעליו סמל ביה"ס.

במהלך החורף תלמיד ילבש תלבושת מתחת למעילו.

אין לבוא במכנסונים (הנחיה חלה על בנים ובנות כאחד).

בימי שישי ניתן להופיע ללא תלבושת אך יש להקפיד על לבוש מתאים: אין לבוא בגופיות ספגטי או במכנסונים.

אין להגיע לבית הספר עם פרסינג בכל חלק הפנים (אוזן, גבות, לשון,ואף). תלמיד שיגיע עם פרסינג ישלח למזכירות להירשם.

תלמיד שיגיע ללא תלבושת ישלח לארגן לעצמו תלבושת ולהירשם במזכירות ורק אח"כ יחזור לשיעור. אם לא יחזור, תחשב ההיעדרות להיעדרות בלתי מוצדקת.

תלמיד בפעם השלישית ללא תלבושת יישלח לביתו.

 

טז. מכשירים סלולרים

המכשירים הסלולריים חייבים להיות כבויים ובתוך התיק בזמן השיעורים.

מורה רשאי לאסוף את המכשירים הסלולריים במרוכז בתחילת השיעור ולהשיבם עם סיומו כדי לסייע ללמידה יעילה. 

בפעם הראשונה בו ישתמש התלמיד בטלפון הנייד יסמן המורה הערה ביומנו ובמשוב.

בפעם השנייה בו ישתמש התלמיד בטלפון הנייד יסמן המורה הערה ביומנו ובמשוב והתלמיד יתבקש להניח את הטלפון הנייד על שולחן המורה עד לתום השיעור.

בפעם השלישית בו ישתמש התלמיד בטלפון הנייד יסמן המורה הערה ביומנו ובמשוב והטלפון ילקח, על ידי המורה, למזכירות (לכספת) עד לסוף היום.

 

 8. העדרות מורים

במקרה בו יאחר המורה לשיעור יותר מ-10 דקות, ייגש נציג מן הכיתה (שיבחר בתחילת השנה ע"י המחנך/ת ) למזכירות ביה"ס ויודיע על האחור. אם יוחלט על שחרור הכיתה יקבל הנציג ורק הוא אישור בכתב מן המזכירות, ובהעדרן מרכז השכבה/ מנהלות ביה"ס ויודיע על כך לכיתה.

 

9. הקבצות

במקצועות בהם נלמד המקצוע ע"פ רמות לימוד, יתקיימו מעברים בין ההקבצות בתום המחצית בלבד. באחריות התלמיד להשלים את החומר הלימוד בפרק זמן סביר.

 

10. מועצת תלמידים

מכל מועצת שכבה יבחרו 2 תלמידים כנציגים למועצת תלמידים. את הנציגים תבחר המועצה השכבתית.                                                                               

                                                                              

כל מורה רשאי לקבוע נהלי שעור נוספים ולהציגם בפני התלמידים בתחילת השנה.

 

כללים לתלמיד בחט"ב ללמידה מרחוק

1.  עמידה בזמנים

על כל תלמיד להתחבר לשיעורי הזום בשעה היעודה. תלמיד מאחר הינו מי שלא התחבר בזמן.

איחורי התלמיד ידווחו במשוב.

תלמיד שיאחר בין 3-5 פעמים במחצית במקצוע ירד לו חצי ציון בהתנהגות. אם ימשיך ויאחר מעל 6 איחורים במחצית ירד לו ציון שלם בהתנהגות.

 

2. נוכחות

א. שיעורי זום:

על כל תלמיד להקפיד על נוכחות בכל שיעורי הזום ולכל אורך השיעור. תלמיד נוכח הוא תלמיד אשר ישב עם מצלמה פתוחה לכל אורך השיעור, והגיב לדברי המורה.

תלמיד אשר ישתתף בשיעור ללא מצלמה ו/או לא יגיב להערות המורה – תסומן לו נוכחות חלקית שתבוא לידי ביטוי בהערה על שיעור הזום ובציון הכולל.

ב. קלאס רום:

בשיעורי הקלאס רום יחשב תלמיד כנוכח אם נכנס לקלאס רום והגיש עבודה.

נוכחות התלמידים תסומן במשוב.

תלמיד שלא יגיש עבודה יצוין הדבר במשוב וציונו יחשב אפס.

על כל תלמיד חלה החובה לבדוק את המערכת ואת הודעות המורים ולהיות אחראי על התחברות לשיעורי הזום/ הקלאס רום כנדרש.

3. התנהגות הולמת

על התלמיד להקפיד על התנהגות מכבדת כלפי המורה ושאר תלמידי הכיתה. יש להגיע לשיעורי הזום בלבוש מכבד ולהימנע מפטפוט והתעסקות בדברים שאינם קשורים לשיעור.

 

4. הבאת ציוד

על התלמיד להגיע מוכן לשיעורי הזום, עם הציוד הנדרש- מחברת, ספרי לימוד וכלי כתיבה או כל ציוד אחר כפי שידרש מראש ומבעוד מועד ע"י המורה.

תלמיד שחסר לו ציוד מתבקש לעדכן את המורה בתחילת השיעור.

אי הבאת ציוד עלולה לגרום להורדת ציון.

 

5. הגשת מטלות

א. על כל תלמיד מוטלת חובת מעקב אחר המשימות המתפרסמות והגשתן בזמן שנקבע ובאופן ההגשה המתבקש.

הגשת מטלות בקלאס רום באותו יום עד השעה 20:00.

במידה ולא הוגשה מטלה בזמן, למורה שמורה ההחלטה האם לקבלה באיחור.

 

ב. הערכת המטלות

חלק מהמטלות יבדקו, יינתן ציון שיוכנס למשוב.

במקרה שהמטלה לא תיבדק ירשום המורה במשוב הערה מילולית: העבודה הוגשה.

תלמיד שלא יגיש עבודה יצוין הדבר במשוב, וציונו יחשב אפס.

 

 

6. בחינות

לוח מבחנים והנחיות לקראתם ימסרו על ידי מנהלת החטיבה.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הצהרה

 

אני ____________ (שם מלא) מאשר/ת כי קראתי את החוזר והבנתי את חשיבותו הרבה, לכן

 

אני מתחייב למלא את ההנחיות הכלולות בו כנדרש.    

 

 

            _____________                             _________________

            חתימת התלמיד/ה                          חתימת ההורים

זכויות התלמיד בחט"ע וחובותיו

 

זכויות התלמיד

 1. התלמיד יזכה לאוזן קשבת ולעזרה בכל פנייה שלו למורים או לבעלי תפקידים.

 2. זכותו של כל תלמיד לחוש בטוח בבית הספר. לא תופעל נגד תלמיד אלימות פיזית או מילולית מצדם של כל הגורמים בביה"ס: תלמידים, מורים, ועובדי מנהלה.

 3. לכל תלמיד זכות לפרטיות על גופו.

 4. זכותו של כל תלמיד לקבל יחס של כבוד מצד התלמידים, המורים, עובדי ביה"ס וההנהלה.

 5. זכותו של כל תלמיד להפנות תלונה בצורה מכובדת בכל תחום הקשור לחיי ביה"ס במהלך שיחה שתקבע מראש עם המחנך, המורה המקצועי או חבר הנהלה.

 6. כל כיתה זכאית לבחור נציגות שתייצג אותה במועצת שכבה ובמועצה הבית ספרית.

 7. זכותו של כל תלמיד שהואשם בהפרת משמעת להשמיע את טיעוניו בפני הגורם שדן בעניינו, ולזכות לבירור ענייני והוגן של המקרה.

 8. התלמיד זכאי ליחס שווה, הוגן ואובייקטיבי מצד כל הגורמים בבית הספר.

 9. זכותו של כל תלמיד ללמוד ללא כל הפרעה מצד חבריו לכיתה ולבית הספר.

חובות התלמיד

 

1. עמידה בזמנים

עם השמע הצלצול או בשעה בה אמור השיעור להתחיל על התלמיד לשבת במקומו ולהתכונן לשיעור.

תלמיד מאחר הינו מי שלא ישב במקומו בשעה היעודה, או מי שהגיע לכיתה לאחר המורה.

תלמיד מאחר לא יוכנס לשיעור וההיעדרות מן השיעור תחשב להיעדרות בלתי מוצדקת.

 

 

2. נוכחות

על כל תלמיד להקפיד על נוכחות בכל השיעורים. הנוכחות בכל השיעורים תעלה את סיכויי ההצלחה וההישגים:

על כל תלמיד להקפיד על נכחות בשיעורים.

אישורי היעדרות (כולל אישורים רפואיים) יינתנו למזכירות לשם הצדקת החיסור במשוב. בטופס יופיע שם התלמיד, שם משפחה, כיתה.  אישורי היעדרות יובאו למזכירות רק עם חתימת רכז השכבה על האישור.

התלמיד רשאי להעדר עד 10% מהשיעורים בכל מקצוע במחצית.

לתלמיד שיעדר מעבר למכסה המותרת ירד חצי ציון במחצית (חמש נקודות).  תלמיד שיעדר קרוב ל- 30% ניתן להוריד לו עד ציון שלם במחצית ( עד 10 נקודות). תלמיד שיעדר מעל 30% מהשיעורים, בכל מקצוע במחצית, יקבל ציון שלילי.

שחרור תלמיד משיעור ע"י צוות ביה"ס (רכז שכבה/רכז חברתי/רכז מועדון הספורט וכו' ייעשה ע"י אישור מראש.

היעדרות מפעילות חברתית (סדנאות, טיולים, הצגות) – פעילות חברתית המתקיימת בבית הספר מהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים הבית ספרית. תלמיד שיעדר מפעילות חברתית ירשמו לו חיסורים על פי מערכת השעות באותו יום. היעדרות מפעילות חברתית מהווה הפרת משמעת ותטופל בהתאם.

      

להלן המקרים בהם יוכל התלמיד להיעדר,  ושעות ההיעדרות לא תחושבנה במניין ה 10% :

 • זימון ללשכת גיוס.

 • מחלות ממושכות ואישפוזים (עם אישור רפואי).

 • סיורים לימודיים ופעילות יחודית של מגמות (ביוטופ, סיורי א"י ).

 • אבל במשפחה מקרבה ראשונה (כולל אזכרות).

 • תורנות בי"ס.

 • פעילות שאושרה מראש ע"י ביה"ס- פעילות ספורטיבית, משלחות, אירוח משלחות מחו"ל, גיוסים לתנועות נוער.

 • בדיקות מעבדה וטיפולים רפואיים הנערכים רק בבוקר.

 • יציאה מאושרת לפעילות של מכינות קדם צבאיות.

 • שיחה עם היועצת, מנהלת ביה"ס, מנהלת שכבה, מחנך, מורה מקצועי.

 

3. תורני כיתה

על תורני הכתה להישאר בהפסקות בכתתם, לנקותה, לשמור על חפצי חבריהם, ועל רכוש ביה"ס.

תורני הכיתה ימונו ע"י מחנך הכיתה בראשית השנה. משך התורנות הוא שבוע.

תפקידי התורן:

 • במהלך היום: לשמור על ניקיון האגף.

 • בסוף היום: הרמה של הכיסאות בכיתה וסידור של השולחנות והכיסאות בטורים.

 • טאטוא וסידור הכיתה. איסוף יסודי של לכלוכים מכל פינות הכיתה.

 • פינוי של האשפה לפחי האשפה בחצר ביה"ס.

ההנחיות ינתנו לתורן ע"י רכז השכבה.

עם זאת כל תלמידי הכיתה אחראים לשמירה על נקיונה של הכיתה.

 

4. הכנת שעורי בית והבאת ציוד

על כל תלמיד להקפיד על הכנה סדירה של שעורי הבית ועל הגשת המטלות השונות בזמן שנקבע ע"י המורה.

על התלמיד להוציא את הציוד הנדרש מן הלוקר בבוקרו של היום. אי הבאת ציוד עלולה לגרום להרחקה מן השיעור ולהורדת ציון. ציוד כולל "טישו" למקרה הצורך.

 

5. אחריות לציוד

בתחילת שנת הלימודים בכל כיתות הלימוד מס' כסאות ושולחנות המתאימים למס' התלמידים. השנה הכיסאות והשולחנות מסומנים- אין להעביר/להשאיל ציוד זה.

 

 

6. בחינות

על התלמיד לשמור היטב על לוח הבחינות המחולק בתחילת כל מחצית ולהתארגן כהלכה לקראת הבחינות השונות. לא יתקיימו יותר משלושה מבחנים בשבוע. על המורה להחזיר את הבחינות והבחנים לא יאוחר מ-14 יום ממועד הבחינה.

אין לשנות את מועדי הבחינות ללא תיאום מראש עם מחנך/ת הכתה ועם רכזת השכבה.

אין להעדר ממבחן.  על התלמידים ליידע מראש את המורה המקצועי אם קיים חשש שלא יוכלו להיבחן במועד שנקבע. ההיעדרות ממבחן מחייבת אישור מרופא בלבד!  תלמיד שנעדר ממבחן מכל סיבה שהיא יפנה אל המורה ויבדוק עמו אפשרות להבחן במועד ב'.

 

 

א. מבחני מועד ב' בחטיבה העליונה

מבחני מועד ב' יתקיימו אחת לרבעון ביום ספציפי ומיועדים לתלמידים שהחמיצו מבחן בשל סיבה מאושרת כגון מחלה באישור רופא או התייצבות בלשכת גיוס.

להלן הנחיות בנושא מבחני מועד ב':

1.  אין להעדר ממבחן ללא אישור שיינתן מראש – לפני יום המבחן.

2.  ניתן להשלים במועד ב' רק שני מבחנים שלא נעשו ברבעון בשל סיבה מאושרת.

3.  תלמיד שנעדר מיותר משני מבחנים יקבל ציון שלילי במבחנים אחרים שמהם נעדר.

4. תלמיד המבקש להשלים מבחן שהחסיר יוכל לעשות זאת רק במסגרת מבחני מועד ב' ולא במסגרת מועדים אישיים.

5. מקרים חריגים ייבחנו על ידי "ועדה פדגוגית" (למשל מישהו שחלה תקופה ארוכה ובשל כך החמיץ מספר מבחנים וכו')

6.  מבחני מועד ב' יתקיימו אחת לרבעון במועדים שיקבעו בלוח המבחנים, בשעה 13:00 ובשעה 14:30.

7.  כל תלמיד צריך להירשם מראש עד שלושה ימים לפני מועד ב' אצל המורה המקצועי הרלוונטי ואצל ואצל רכז/ת השכבה שלו ולציין במפורש באילו מבחנים ברצונו להיבחן. תלמיד שלא נרשם לא יוכל להיבחן.

8.  אין לגשת למועדי ב' כדי לשפר ציון של מבחן שנעשה.

 

ככלל, אנו ממליצים לא להפסיד מבחנים במהלך הרבעון, פעמים רבות אפשר להעביר הרגשה לא טובה עם כוס תה. 

 

 

מבחני מתכונת

   מבחני המתכונת יתקיימו בכיתות יא,יב במקצועות בהם נגשים התלמידים לבגרות.

 

7. התנהגות הולמת

 

על התלמיד להקפיד על התנהגות נאותה במהלך השיעורים, בפעילויות החינוכיות השונות, בהפסקות ובהסעות. על תלמיד לנהוג בכבוד כלפי התלמידים, המורים והעובדים בביה"ס.

 

א.  אלימות

תלמיד שהיה מעורב באלימות או במשחק מסוכן מכל סוג שהוא יושעה מהלימודים.

תלמיד שהביא נשק לביה"ס או נמצא ברשותו נשק כלשהו ייענש.

 

ב. יש להישמע להוראות המורים ובעלי התפקידים השונים בבית הספר בשיעורים שוטפים, בשעות מילוי מקום בהפסקות ובפעילויות שונות

על תלמיד שנשאל ע"י אחד מצוות המורים לשמו ולכיתתו להשיב בנימוס לשאלות שנישאל. 

ג.  על התלמידים לאפשר מעבר חופשי במסדרונות ביה"ס ובגרמי המדרגות במהלך ההפסקות.

 

ד. אין לאכול או ללעוס מסטיק במהלך השיעורים אין לצאת לשירותים, לשתיה, לקינוח אף

    וכו'. ההפסקות נועדו למטרות אלו.

 

ה. אין לשהות או להסתובב במסדרונות ובחללים אחרים של ביה"ס במהלך השעורים.

 

ו.   אין לפתוח דלתות כיתות בזמן שעור.

 

ז.   אין לרוץ ולהשתולל או לשחק במשחקי כדור בתחום המבנה.

 

ח. העישון או שתית אלכוהול אסורים ברחבי ביה"ס  ובכל פעילות בית ספרית.

 

ט. הכניסה לחדר מורים אסורה לתלמידים בכל עת!

 

י. אין להשתמש במכונות הצילום שבחדר האחזקה. לרשות התלמידים עומדת מכונת הצילום     שבספרית ביה"ס.

 

יא. שמירה על רכוש ביה"ס

על התלמיד לשמור על רכוש ביה"ס.

תלמיד או כיתה שיזלזל/שתזלזל ברכוש ביה"ס או יפגע בו יענש, וייקנס במקרה הצורך.

 

יב.  יציאה משטח ביה"ס

     על התלמידים בכיתות י-י"א חל איסור מוחלט לצאת משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים.

 

יג.  תלבושת בית הספר

הכניסה לבית הספר היא בתלבושת בלבד.

על תלמיד ביה"ס להקפיד על הופעה בתלבושת במשך כל יום הלימודים כל עוד הוא נמצא בין כותלי ביה"ס, ובימי הפעילות.

תלבושת בית ספר הינה חולצת T או קפוצו'ן שלא עברו שינויים – נגזרו וכו' בכל צבע חלק שעליו סמל ביה"ס.

במהלך החורף תלמיד ילבש תלבושת מתחת למעילו.

אין לבוא במכנסונים (ההנחיה חלה על בנים ובנות כאחד).

בימי שישי ניתן להופיע ללא תלבושת אך יש להקפיד על לבוש מתאים: אין לבוא בגופיות ספגטי או במכנסונים.

תלמידי החטיבה העליונה רשאים בחורף ללבוש שכבה נוספת על התלבושת ובלבד שילבשו תחתיה חולצת בית ספר ושהסמל שעליה יראה לעין.

תלמידים שיגיעו ללא תלבושת או בלבוש לא הולם יישלחו לביתם. ההיעדרות מן השיעורים תחשב בלתי מוצדקת.

 

יד. מכשירים סלולרים

המכשירים הסלולריים חייבים להיות כבויים ובתוך התיק בזמן השיעורים.

מורה רשאי לאסוף את המכשירים הסלולריים במרוכז בתחילת השיעור ולהשיבם עם סיומו כדי לסייע ללמידה יעילה. 

בפעם הראשונה בו ישתמש התלמיד בטלפון הנייד יסמן המורה הערה ביומנו ובמשוב.

בפעם השנייה בו ישתמש התלמיד בטלפון הנייד יסמן המורה הערה ביומנו ובמשוב והתלמיד יתבקש להניח את הטלפון הנייד על שולחן המורה עד לתום השיעור.

בפעם השלישית בו ישתמש התלמיד בטלפון הנייד יסמן המורה הערה ביומנו ובמשוב והטלפון ילקח, על ידי המורה, למזכירות (לכספת) עד לסוף היום.

 

8. העדרות מורים

במקרה בו יאחר המורה לשיעור יותר מ-10 דקות, ייגש נציג מן הכיתה (שיבחר בתחילת השנה ע"י המחנך/ת) למזכירות ביה"ס ויודיע על האחור. אם יוחלט על שחרור הכיתה יקבל הנציג ורק הוא אישור בכתב מן המזכירות, ובהעדרן מרכז השכבה/ מהסגנים/או ממנהל ביה"ס ויודיע על כך לכיתה.

 

9. הקבצות

במקצועות בהם נלמד המקצוע ע"פ רמות לימוד, יתקיימו מעברים בין ההקבצות בתום המחצית בלבד. באחריות התלמיד להשלים את החומר הלימוד בפרק זמן סביר.

 

10.מועצת תלמידים

מכל מועצת שכבה יבחרו 2 תלמידים כנציגים למועצת תלמידים. את הנציגים תבחר המועצה השכבתית.                                                                               

 

כל מורה רשאי לקבוע נהלי שעור נוספים ולהציגם בפני התלמידים בתחילת השנה.

כללים לתלמיד בחט"ע ללמידה מרחוק

 

1. עמידה בזמנים

על כל תלמיד להתחבר לשיעורי הזום בשעה היעודה. תלמיד מאחר הינו מי שלא התחבר בזמן.

תלמיד מאחר לא יוכל להצטרף לשיעור והדבר יחשב כחיסור.

 

2. נוכחות

א. שיעורי זום:

על כל תלמיד להקפיד על נוכחות בכל שיעורי הזום ולכל אורך השיעור. תלמיד נוכח הוא תלמיד אשר ישב עם מצלמה פתוחה לכל אורך השיעור, והגיב לדברי המורה.

תלמיד אשר ישתתף בשיעור ללא מצלמה ו/או לא יגיב להערות המורה – תסומן לו נוכחות חלקית שתבוא לידי ביטוי בהערה על שיעור הזום ובציון הכולל.

כבזמן שגרה, יש לשים לב לאחוז החיסורים השנתיים המשפיעים על הציון השנתי בכל במקצוע.

 

ב. קלאס רום:

בשיעורי הקלאס רום יחשב תלמיד כנוכח אם נכנס לקלאס רום והגיש עבודה.

נוכחות התלמידים תסומן במשוב.

תלמיד שלא יגיש עבודה יצוין הדבר במשוב וציונו יחשב אפס.

על כל תלמיד חלה החובה לבדוק את המערכת ואת הודעות המורים ולהיות אחראי על התחברות לשיעורי הזום/ הקלאס רום כנדרש.

 

3. התנהגות הולמת

על התלמיד להקפיד על התנהגות מכבדת כלפי המורה ושאר תלמידי הכיתה. יש להגיע לשיעורי הזום בלבוש מכבד,ישוב על כיסא.

 

4. הבאת ציוד

על התלמיד להגיע מוכן לשיעורי הזום, עם הציוד הנדרש- מחברת, ספרי לימוד וכלי כתיבה או כל ציוד אחר כפי שידרש מראש ומבעוד מועד ע"י המורה.

תלמיד שחסר לו ציוד מתבקש לעדכן את המורה בתחילת השיעור.

אי הבאת ציוד עלולה לגרום להורדת ציון.

 

5. הגשת מטלות

א. על כל תלמיד מוטלת חובת מעקב אחר המשימות המתפרסמות והגשתן בזמן שנקבע ובאופן ההגשה המתבקש.

הגשת מטלות בקלאס רום באותו יום עד השעה 20:00.

במידה ולא הוגשה מטלה בזמן, למורה שמורה ההחלטה האם לקבלה באיחור.

 

ב. הערכת המטלות

חלק מהמטלות יבדקו, יינתן ציון שיוכנס למשוב.

במקרה שהמטלה לא תיבדק ירשום המורה במשוב הערה מילולית: העבודה הוגשה.

תלמיד שלא יגיש עבודה יצוין הדבר במשוב, וציונו יחשב אפס.

 

 

6. בחינות

לוח מבחנים והנחיות לקראתם ימסרו על ידי מנהלת החטיבה.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הצהרה

 

אני ____________ (שם מלא) מאשר/ת כי קראתי את החוזר והבנתי את חשיבותו הרבה, לכן

 

אני מתחייב למלא את ההנחיות הכלולות בו כנדרש. 

 

                              
 

bottom of page