top of page

אומנות במסורתי

בבית הספר התיכון המסורתי מתקיימת זו השנה השנייה התוכנית "אומנותי ומסורתי" שבאה לתת מענה למספר רעיונות שחשוב לנו לקדם. אפשרות הבחירה, פעילות גוף ונפש ודגש על חזון בית הספר בו כל תלמיד תיכון מסיים עם חמש יחידות במקצוע מוגבר בתחום יהודי/ישראלי. בשעה שבועית זו מקבלים התלמידים בוחרים בין מגוון של שיעורים כמו : תפילה, יוגה, צ'י קונג, מדיטציה ושיעורים העוסקים בלימוד מגמות החובה בבית הספר (מגמות יהודיות-ישראליות:  מחשבת ישראל, לימודי ארץ ישראל, ספרות או תנ"ך) בשילוב אומנות. השיעורים הם רב גילאים ומאפשרים מבט אחר, לא מכוון בגרות לתחום דעת דרך אומנות. השיעורים המתקיימים השנה הם : תנ"ך בשילוב סדנת הדפס, ספרות בשילוב תיאטרון, כתיבה יצירתית, מחשבת בשילוב קולנוע, תנ"ך בשילוב אומנויות שונות, לימודי א"י - נוף אורבני דרך גרפיטי ולימודי א"י דרך אדריכלות. 

bottom of page