top of page

מש״צים

"המש"צים" (מדריך של"ח צעיר) היא תוכנית מנהיגות מטעם אגף של"ח במשרד החינוך, המופעלת ע"י צוות השל"ח של בית הספר. במהלך התוכנית עוברים פרחי המש"צים (פש"צים) הכשרה מקצועית המתקיימת במפגשים קבועים מדי שבוע, שני כנסים במהלך השנה (חנוכה - יומיים, פסח - שלושה ימים) וימי גיבוש נוספים. שיא התוכנית הוא קורס המש"צים המתקיים בקיץ, בהשתתפותם של הפש"צים הנמשך שבועיים. לאחר מכן, בוגרי הקורס של בית הספר, מצטרפים למשפחת הפש"צים ומסייעים בפעילויות שונות בשל"ח בפרט ובבית הספר בכלל.

הפעילויות שהמש"צים לוקחים בהם חלק הן ימי השדה, הטיולים השנתיים, יום גיבוש של שכבה ז',פעילות לתלמידי ו' בבית הספר היסודיים בשכונה, הגיחה המחנאית בכיתה ח' ועוד. כמו-כן מתנדבים המש"צים בפרויקטים חברתיים נוספים הפועלים למען קהילת בית הספר, השכונה והעיר

bottom of page