top of page

עבודות מעבר חט״ב

  • עבודות המעבר של שלוש השכבות נמצאות בגוגל קלאסרום. הצטרפות לקלאסרום של השכבה היא דרך הכפתורים. הצטרפות לקלאסרום היא רק דרך חשבון המייל של המסורתי.

  • תלמידים המשתתפים בקורס קיץ יגישו את עבודות המעבר למזכירות בית- הספר עד יום א' 27.6.

  • תלמידים שאינם משתתפים בקורס קיץ יגישו את עבודות המעבר למזכירות בית- הספר עד יום ה' 15.7.

  • יש לדאוג לקבל אישור הגשת עבודות מן המזכירות ולשמור אותו עד ה- 1.9.21.

bottom of page