top of page

תוכנית אמירים

בית ספר המסורתי מפעיל, כמדי שנה, את תכנית אמירים – תכנית למצוינות והצטיינות בבתי הספר, בדגש על חדשנות ומיומנויות המאה ה21. 

התכנית מיועדת לתלמידים שאותרו ונמצאו מתאימים בשכבות ז' וח', ומועברת בצורת קורסים סמסטריאליים שכבתיים וחווייתיים, המאפשרים לתלמידים טעימה משני נושאים כאשר מדובר בשתי קבוצות שמתחלפות במחצית. הקורסים בשכבת ז' השנה הינם: "לשחק את המשחק" ו-"דיבייט". הקורסים השנה בשכבת ח' הינם: "חיים בסרט" ו-"הכרות עם הסביבה שלנו".

ימי שיא:

4.11 – יום גיבוש

21.01 – פעילות סיום מחצית

02.06 – אירוע סוף שנה

 

רכזת התוכנית: מוריה סטרמן – Moriyah.green@gmail.com

bottom of page